Resultater

Rapportør:Terje Børresen
Observatører:Terje Børresen
Område:Harptjernsberget (Åmot, Innlandet)
Dato:24.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring22.05.2010
Markjordbærblomstene fikk jeg se den 22/5-2010
© Terje Børresen (22.05.2010)