Resultater

Rapportør:Terje Børresen
Observatører:Terje Børresen
Område:Harptjernsberget (Åmot, Innlandet)
Dato:22.05.2010
Registrert:24.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Mogop (Pulsatilla vernalis) 
Fenofase:Blomstring22.05.2010
Denne stod midt i traktorveien som jeg kjører frem ved på.
© Terje Børresen (22.05.2010)

Andre bilder

Det var mye mogop her før, men det har blitt mindre av den med årene.
© Terje Børresen (22.05.2010)