Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Isdalen (Eidfjord, Hordaland)
Dato:18.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dobbeltbekkasin (Gallinago media) 
Fenofase:Ankomst17.05.2006
Kommentar:Minimum to spillende 


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2006
Kommentar:1 ind. 


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst17.05.2006
Kommentar:Par i råk i nordenden av Isdalsvatnet