Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bjørg Vaage
Observatører:Bjørg Vaage
Område:Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
Dato:15.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring02.06.2021


Art:Bier og humler (Apidae) 
Merknad:bie 
Fenofase:Voksenstadiet29.03.2021


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring28.03.2021


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:varsle-lyd, 22.3 litt sang 
Fenofase:Sang for første gang18.03.2021


Art:Dvergspett (Dendrocopos minor) 
Merknad:første observasjon her  
Fenofase:Ankomst13.06.2021


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring31.05.2021


Art:Engsmelle (Silene vulgaris) 
Fenofase:Blomstring11.06.2021


Art:Firblad (Paris quadrifolia) 
Fenofase:Blomstring31.05.2021


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2021


Art:Gullstjerne (Gagea lutea) 
Fenofase:Blomstring17.04.2021


Art:Harerug (Bistorta vivipara) 
Fenofase:Blomstring07.06.2021


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.05.2021


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring30.03.2021


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring03.06.2021


Art:Husflue (Musca domestica) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2021


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring12.06.2021


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring17.04.2021


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst24.04.2021


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring31.05.2021


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Sang for første gang22.02.2021


Art:Korsknapp (Glechoma hederacea) 
Fenofase:Blomstring15.05.2021


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring28.05.2021


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.04.2021


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring15.05.2021


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst13.05.2021


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring02.05.2021


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring19.05.2021


Art:Marsfiol (Viola odorata) 
Fenofase:Blomstring15.04.2021


Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare) 
Fenofase:Blomstring08.06.2021


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst07.03.2021


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Merknad:litt usikker 
Fenofase:Blomstring31.05.2021


Art:Rødkløver (Trifolium pratense) 
Fenofase:Blomstring12.06.2021


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst01.04.2021


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2021


Art:Steinfluer (Plecoptera) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2021


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring03.05.2021


Art:Storkenebb (Geranium sp.) 
Fenofase:Blomstring31.05.2021


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2021


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst13.05.2021


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2021


Art:Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) 
Fenofase:Voksenstadiet13.06.2021


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring03.06.2021


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring31.05.2021


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2021


Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris) 
Fenofase:Blomstring15.05.2021


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring15.04.2021