Kommune:Jevnaker, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:26.01.2015
Beskrivelse:
Hage mellom bekk og jorde. Noen busker og trær (bjørk, ask, or, gran).
Område ID51071
Undersøkt av:Bjørg Vaage (2015-2020)