Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:01.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Merknad:1 
Fenofase:Ankomst30.04.2021
Observasjonen er gjort i Glomma, litt nord for Prestegårdsøya på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (30.04.2021)