Resultater

Viser art 1 til 27 av totalt 27.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Linerle
Motacilla alba
1117.04.2019Vis kart
Stokkand
Anas platyrhynchos
1112.04.2019Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1108.05.2019Vis kart
Gråmåke
Larus argentatus
1117.04.2019Vis kart
Taksvale
Delichon urbicum
1108.05.2019Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
1124.04.2019Vis kart
Svartbak
Larus marinus
1108.05.2019Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
1117.04.2019Vis kart
Krikkand
Anas crecca
1124.04.2019Vis kart
Buskskvett
Saxicola rubetra
1130.04.2019Vis kart
Brunnakke
Anas penelope
1124.04.2019Vis kart
Makrellterne
Sterna hirundo
1101.05.2019Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
1124.04.2019Vis kart
Sivspurv
Emberiza schoeniclus
1130.04.2019Vis kart
Kanadagås
Branta canadensis
1108.04.2019Vis kart
Sandsvale
Riparia riparia
1108.05.2019Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1108.04.2019Vis kart
Laksand
Mergus merganser
1112.04.2019Vis kart
Knoppsvane
Cygnus olor
1117.04.2019Vis kart
Storlom
Gavia arctica
1101.05.2019Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
1112.04.2019Vis kart
Sangsvane
Cygnus cygnus
1115.04.2019Vis kart
Storskarv
Phalacrocorax carbo
1108.05.2019Vis kart
Trane
Grus grus
1115.04.2019Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1112.04.2019Vis kart
Gulerle
Motacilla flava
1108.05.2019Vis kart
Dverglo
Charadrius dubius
1101.05.2019Vis kart