Hopp til hovedinnhold

Resultater

Viser art 1 til 50 av totalt 81.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Kanadagås
Branta canadensis
1708.05.2023Vis kart
Sangsvane
Cygnus cygnus
1608.05.2023Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1528.04.2023Vis kart
Trane
Grus grus
1518.04.2022Vis kart
Dverglo
Charadrius dubius
1522.04.2022Vis kart
Makrellterne
Sterna hirundo
1521.05.2022Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
1418.04.2022Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1421.04.2021Vis kart
Laksand
Mergus merganser
1428.04.2023Vis kart
Sivspurv
Emberiza schoeniclus
1421.05.2022Vis kart
Stokkand
Anas platyrhynchos
1408.05.2023Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1418.04.2022Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1406.06.2021Vis kart
Bekkeblom
Caltha palustris
1424.05.2023Vis kart
Grønnstjertvinge
Callophrys rubi
1324.05.2023Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
1331.03.2021Vis kart
Krikkand
Anas crecca
1329.04.2021Vis kart
Brunnakke
Anas penelope
1321.04.2021Vis kart
Storskarv
Phalacrocorax carbo
1327.04.2021Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
1321.04.2021Vis kart
Aurorasommerfugl
Anthocharis cardamines
1301.06.2023Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
1318.04.2022Vis kart
Sandsvale
Riparia riparia
1302.06.2021Vis kart
Gråmåke
Larus argentatus
1321.04.2021Vis kart
Storlom
Gavia arctica
1301.05.2021Vis kart
Gulerle
Motacilla flava
1209.05.2020Vis kart
Skogstjerne
Trientalis europaea
1206.06.2022Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1222.04.2022Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1231.03.2021Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1222.03.2020Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
1224.04.2020Vis kart
Dagpåfugløye
Aglais io
1218.04.2022Vis kart
Tepperot
Potentilla erecta
1210.06.2022Vis kart
Hvit c
Polygonia c-album
1202.06.2021Vis kart
Fjellfiol
Viola biflora
1206.06.2022Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
1214.05.2021Vis kart
Løvetannslekta
Taraxacum
1223.05.2021Vis kart
Grønnstilk
Tringa glareola
1214.05.2021Vis kart
Grågås
Anser anser
1221.04.2021Vis kart
Buskskvett
Saxicola rubetra
1214.05.2021Vis kart
Buttsnutefrosk
Rana temporaria
1203.05.2020Vis kart
Taksvale
Delichon urbicum
1214.05.2020Vis kart
 Engfiol
Viola canina
1224.05.2023Vis kart
Padde
Bufo bufo
1221.04.2021Vis kart
Stemorsblom
Viola tricolor
1223.05.2021Vis kart
Svalestjert
Papilio machaon
1108.06.2022Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1122.03.2020Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1126.04.2020Vis kart
Svartbak
Larus marinus
1108.05.2019Vis kart
Hegg
Prunus padus
1101.06.2023Vis kart