Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Observatører:Helge Pedersen
Område:Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
Dato:11.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Merknad:Måvatnløypa 
Fenofase:Ankomst11.04.2021


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Merknad:Måvatnløypa 
Fenofase:Sang for første gang11.04.2021