Resultater

Viser art 1 til 31 av totalt 31.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Tyttebær
Vaccinium vitis-idaea
1218.05.2020Vis kart
Grågås
Anser anser
1210.02.2020Vis kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
1221.03.2020Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1210.04.2020Vis kart
Gjøkfugler
Cuculiformes
1210.05.2020Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
1117.04.2020Vis kart
Engkarse
Cardamine pratensis
1128.04.2020Vis kart
Bekkeblom
Caltha palustris
1122.04.2020Vis kart
Skogstjerne
Trientalis europaea
1121.05.2020Vis kart
Skrubbær
Chamaepericlymenum suecica
1131.05.2020Vis kart
Tiriltunge
Lotus corniculatus
1131.05.2020Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1110.04.2020Vis kart
Makrellterne
Sterna hirundo
1120.05.2020Vis kart
Ravn
Corvus corax
1130.03.2020Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1119.04.2020Vis kart
Tepperot
Potentilla erecta
1118.05.2020Vis kart
Løvetannslekta
Taraxacum
1110.04.2020Vis kart
Klokkelyng
Erica tetralix
1122.07.2020Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
1121.03.2020Vis kart
Bukkebladslekta
Menyanthes
1127.05.2020Vis kart
Tettegrasslekta
Pinguicula
1131.05.2020Vis kart
Blåfjær
Polygala vulgaris
1118.05.2020Vis kart
Humler
Bombus
1110.04.2020Vis kart
Steinskvett
Oenanthe oenanthe
1130.04.2020Vis kart
Skogfiol
Viola riviniana
1112.05.2020Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1122.04.2020Vis kart
Romefamilien
Nartheciaceae
1122.07.2020Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1128.04.2020Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1113.02.2020Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1111.03.2020Vis kart
Selje
Salix caprea
1117.04.2020Vis kart