Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:31.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2021
Observasjonen er gjort langsetter Glommastien på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (30.03.2021)


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring30.03.2021
Observasjonen er gjort langsetter Glommastien på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (30.03.2021)


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:6 par 
Fenofase:Ankomst30.03.2021