Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:15.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Fenofase:Sang for første gang14.03.2021
Observasjonen er gjort ved Nesvangen på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (14.03.2021)