Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:13.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst13.03.2021
Observasjonen er gjort i Glomma, rett sør for Nybrua på Rena i Østerdalen. Ut over de 2 Sangsvanene på bildet, observerte jeg også 4 stk overflyvende Sangsvaner på nordlig kurs.
© Åsmund Berg (13.03.2021)