Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Observatører:Helge Pedersen
Område:Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
Dato:22.07.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Merknad:Måvatnløypa - over alt 
Fenofase:Blomstring20.07.2020