Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:10.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2020
Observasjonen er gjort ved Rødstjernet/Fabrikktjernet på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (10.05.2020)