Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:08.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst08.04.2020
© Åsmund Berg (08.04.2020)


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst08.04.2020
© Åsmund Berg (08.04.2020)


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2020
© Åsmund Berg (08.04.2020)