Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:24.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst24.03.2020
© Åsmund Berg (24.03.2020)