Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:22.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst21.03.2020
© Åsmund Berg (21.03.2020)


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst21.03.2020
© Åsmund Berg (21.03.2020)
© Åsmund Berg (21.03.2020)