Resultater

Rapportør:Kaland barne- og ungdomsskule
Observatører:Anna & Emilija
Område:Fonnes (Austrheim, Vestland)
Dato:11.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)11.05.2018


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring11.05.2018


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring11.05.2018
(11.05.2018)


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring11.05.2018
(11.05.2018)
(11.05.2018)


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet11.05.2018


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring11.05.2018


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring11.05.2018
(11.05.2018)


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)11.05.2018


Art:Taggløvetann-gruppa (Macrodonta) 
Fenofase:Blomstring11.05.2018
(11.05.2018)
(11.05.2018)
(11.05.2018)