Hjemsted:Austrheim, Vestland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:10.03.2003
Brukere:6