Hjemsted:Austrheim, Hordaland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:10.03.2003
Brukere:5