Resultater

Rapportør:Kaland barne- og ungdomsskule
Observatører:Anna og Emilija
Område:Fonnes (Austrheim, Vestland)
Dato:23.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018
© Anna og Emilija (23.04.2018)


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018