Resultater

Rapportør:Kaland barne- og ungdomsskule
Observatører:Malin & Jenny
Område:Fonnes (Austrheim, Vestland)
Dato:23.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018
(20.04.2018)


Art:Torvmyrull (Eriophorum vaginatum) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018