Resultater

Rapportør:Odd Hjorth -Sørensen
Observatører:Odd Hjorth -Sørensen
Område:Guslandstrand (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:27.03.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Merknad:1 par 
Fenofase:Ankomst27.03.2018


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:90 stk i flokk 
Fenofase:Ankomst27.03.2018


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2018


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Merknad:1 eks. blandt grågjess 
Fenofase:Ankomst27.03.2018
© Odd Hjorth -Sørensen (27.03.2018)


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Merknad:2 hannfugl, 3 hunfugl 
Fenofase:Ankomst27.03.2018


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Merknad:1 par 
Fenofase:Ankomst27.03.2018


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:8 stk på strand og på jorde 
Fenofase:Ankomst27.03.2018