Resultater

Viser art 1 til 16 av totalt 16.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Kortnebbgås
Anser brachyrhynchus
1215.04.2018Vis kart
Grågås
Anser anser
1228.03.2018Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
1128.03.2018Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1127.03.2018Vis kart
Sanglerke
Alauda arvensis
1128.03.2018Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
1115.04.2018Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
1127.03.2018Vis kart
Sildemåke
Larus fuscus
1127.03.2018Vis kart
Kanadagås
Branta canadensis
1128.03.2018Vis kart
Gulspurv
Emberiza citrinella
1115.04.2018Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1127.03.2018Vis kart
Siland
Mergus serrator
1115.04.2018Vis kart
Fasan
Phasianus colchicus
1128.03.2018Vis kart
Stokkand
Anas platyrhynchos
1128.03.2018Vis kart
Gravand
Tadorna tadorna
1127.03.2018Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1128.03.2018Vis kart