Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Observatører:Helge Pedersen
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:08.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Merknad:Vest for Byrknes - eit par på seglmerke 
Fenofase:Ankomst08.05.2016