Resultater

Rapportør:Liv Marie Sæther Sandberg
Observatører:Liv Marie Sæther Sandberg
Område:Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Oppland)
Dato:20.04.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.04.2016


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst10.04.2016


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.04.2016


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang09.04.2016


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.04.2016

Andre bilder

Et stilitspar spiste solsikkefrokost 20. april, 2016. Men hvorfor får jeg ikke opp denne under trekkfugler?
© Liv Marie Sæther Sandberg (20.04.2016)