Kommune:Gjøvik, Innlandet
Områdetype:innsjø‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:29.01.2011
Beskrivelse:
Nær hus, med store bjørker, stor sembrafuru, noen gamle epletrær,men mest kratt,innafor en radius på 30 meter. 300 meter med til Mjøsa.
Område ID28145
Undersøkt av:Liv Marie Sæther Sandberg (2011-2017, 2019)