Resultater

Rapportør:Joachim Gellein Stubberud
Observatører:Joachim Gellein Stubberud
Område:Rødby (Asker, Viken)
Dato:23.02.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst21.02.2015


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Sang for første gang22.02.2015
© Joachim Gellein Stubberud (22.02.2015)


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger20.02.2015