Resultater

Viser art 1 til 20 av totalt 20.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Stær
Sturnus vulgaris
1602.05.2014Vis kart
Sanglerke
Alauda arvensis
1523.02.2015Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1502.05.2014Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
1425.02.2015Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
1308.03.2015Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1202.05.2014Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1202.05.2014Vis kart
Grågås
Anser anser
1226.02.2014Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
1223.03.2014Vis kart
Selje
Salix caprea
1208.03.2015Vis kart
Svartstrupe
Saxicola torquatus
1123.03.2014Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
1102.05.2014Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1102.05.2014Vis kart
Musvåk
Buteo buteo
1126.02.2014Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1102.05.2014Vis kart
Sivspurv
Emberiza schoeniclus
1102.05.2014Vis kart
Trane
Grus grus
1123.03.2014Vis kart
Hassel
Corylus avellana
1123.03.2014Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1123.03.2014Vis kart
Humler
Bombus
1102.05.2014Vis kart