Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:02.07.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Amerikamjølke (Epilobium ciliatum) 
Fenofase:Blomstring01.07.2014


Art:Lintorskemunn (Linaria vulgaris) 
Fenofase:Blomstring01.07.2014


Art:Skogkløver (Trifolium medium) 
Fenofase:Blomstring01.07.2014
© Tove Hamre (02.07.2014)
© Tove Hamre (02.07.2014)