Kommune:Eidskog, Innlandet
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:03.02.2010
Beskrivelse:
Området er på ca 9 mål. Mesteparten er eng og blandingsskog, og resten er plen og hage. Området grenser til dyrka mark (korn), og blandingsskog. Langs den ene grensa går fylkesvei 346, med kornåker på den andre sida av veien.
Område ID24772
Undersøkt av:Tove Hamre (2010-2020)