Resultater

Rapportør:Vestbygd skule
Observatører:Asle Jermund Ones
Område:Holme (Alver, Vestland)
Dato:09.06.2006
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Målinger

Antal kasser:3Antal
Antal kasser:3Antal

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Antall egg:11 
Antall levende unger:11 
Fenofase:Egglegging16.05.2006
© Asle J. Ones (09.06.2006)
11 blåmeisungar
© Asle J. Ones (09.06.2006)


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:9 
Antall levende unger:9 
Fenofase:Egglegging16.04.2006
© Asle J. Ones (09.06.2006)


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Antall egg:5 
Antall levende unger:5 
Fenofase:Egglegging22.05.2006
© Asle J. Ones (09.06.2006)
9 levande meiseungar
© Asle J. Ones (09.06.2006)
5 kjøttmeisungar
© Asle J. Ones (09.06.2006)