Hjemsted:Meland, Hordaland
Skoletype:Barneskole
Deltaker siden:14.03.2003
Brukere:4