Familie: Ternefamilien (Sternidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Makrellterne (Sterna hirundo)951941214.05.2021
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)59174 14.06.2021
Terner (Sternidae sp.)1415128.06.2020
Splitterne (Thalasseus sandvicensis)33 13.01.2016
Terne (Sterna sp.)24 23.05.2016
Ternefamilien (Sternidae indet.)22 12.05.2014