Hopp til hovedinnhold

Art: Knekkand (Anas querquedula)

Knekkand (Anas querquedula)
Opphavsrett: Roar Solheim

Knekkanda er utbredt over de sentralasiatiske steppeområden vest til Finland og Baltikum, mer flekkvis i Vest-Europa. I Norge er den sjelden, den observers helst på vårtrekket i april-mai, vanligst i Sør-Norge. Særlig i forbindelse med varmluftframstøt sørfra under vårtrekket kan den enkelte år opptre mer vanlig enn ellers. Knekkanda er kravstor når det gjelder hekkeplass, den vil ha grunne vegetasjonsrike ferskvann eller dammer, ofte med frodige takrørskoger og lavvokst kratt. De beste områdene er på Østlandet, særlig Østfold, langs kysten fra Lista til Jæren og langs kysten av Møre & Romsdal. Den registreres imidlertid årlig også i Nord-Norge, og er funnet hekkende på Værøy i Nordland. Høsttrekket foregår allerede i juli-august, og de overvintrer utelukkende i tropisk Afrika, særlig i Tchad, Mali og Niger-deltaet.

Engelsk navn: Garganey

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Lyd:

Lyd fra knekkand
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Familie  Andefamilien (Anatidae)
Slekt   Anas
Art    Knekkand (Anas querquedula)