Hopp til hovedinnhold

Art: Snadderand (Anas strepera)

Snadderand (Anas strepera)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Snadderanda er utbredt over store deler av Eurasia og Nord-Amerika, i Vest-Europa er den svært flekkvis utbredt. Arten hekker noen få plasser i Norge, dokumenterte hekkefunn har vi bl.a i Østfold, på Jæren, Sunnmøre, i Trøndelag og to plasser i Nordland. Arten opptrer regelmessig på trekk i april-mai, men må betegnes som sjelden i Norge. Jæren er utvilsomt den plassen i landet der det er størst sjanser for å treffe på snadderanda, der finnes alltid noen individer i de grunne næringsrike vannene i trekktiden.

Leveområde: Arten er knyttet til våtmark, spesielt grunne, næringsrike småvann og dammer med frodig vegetasjon. Av og til plasserer den reiret i hettemåkekolonier, her er det bedre beskyttet mot eggtyver.

Forflytning: Snadderanda er trekkfugl, og forlater landet allerede i juli-august med enkelte etternølere utover høsten. Ytterst få vinterfunn foreligger. De trekker lenger enn de fleste ender, de viktigste overvintringsområdene ligger rundt Svartehavet, Middelhavet og noen fuglerike innsjøer i Nord-Afrika.

Engelsk navn: Gadwall

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Lyd:

Lyd fra snadderand
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Familie  Andefamilien (Anatidae)
Slekt   Anas
Art    Snadderand (Anas strepera)