Hopp til hovedinnhold

Art: Hønsehauk (Accipiter gentilis)

Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Habitat: Hønsehauken finnes som hekkefugl helst i barskog med høy bonitet, men påtreffes også i løv- og blandingsskog.

Utbredelse: Den er utbredt i hele Sør-Norge, og blir mer uvanlig jo lenger nord i landet du kommer. Arten er kategorisert som sårbar på den norske rødlista, og bestanden har gått tilbake de siste tiåra – tolig for det meste som følge av habitatødeleggelser gjennom moderne skogbruk.

Forflytninger: Hønsehauker som har blitt ringmerket som reirunger i Norge beveger seg ikke så langt, og arten er å regne som en stand- og streiffugl. Gjenfunn av ringmerkete fugler utenfor Norge stammer for det meste fra Sverige, men det er også gjort enkeltfunn i Storbritannia og Finland.

Engelsk navn: Northern Goshawk

Forvekslingsarter: Spurvehauk (Accipiter nisus)

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra hønsehauk
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Haukefugler (Accipitriformes)
Familie  Haukefamilien (Accipitridae)
Slekt   Haukefugler (Accipiter)
Art    Hønsehauk (Accipiter gentilis)