Resultater

04.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
04.06.2019 Blomstring skogstorkenebb
04.06.2019 Blomstring maiblom
04.06.2019 Blomstring krypsoleie
04.06.2019 Blomstring jonsokkoll
04.06.2019 Blomstring hagelupin
 
20.05.2019
Charlotte Bakke
Herøya (Porsgrunn, Telemark)
19.05.2019 Blomstring tusenfryd
19.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
19.05.2019 Blomstring leddved
19.05.2019 Blomstring hvitkløver
19.05.2019 Blomstring tiriltungeslekta
 
17.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
17.05.2019 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
17.05.2019 Blomstring hundekjeks
17.05.2019 Blomstring enghumleblom
 
14.05.2019
Ottar Sætre
Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)
12.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
 
10.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
 
08.06.2018
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Oppland)
22.05.2018 Ankomst tårnseiler
20.05.2018 Blomstring tveskjeggveronika
20.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
27.05.2018 Blomstring prestekrage
23.05.2018 Sang for første gang munk
20.05.2018 Blomstring markjordbær
20.05.2018 Blomstring liljekonvall
21.05.2018 Blomstring jonsokkoll
13.05.2018 Blomstring hegg
27.05.2018 Blomstring ballblom
 
28.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
26.05.2018 Blomstring tveskjeggveronika
26.05.2018 Blomstring tepperot
26.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
26.05.2018 Blomstring krypsoleie
26.05.2018 Blomstring hagelupin
26.05.2018 Blomstring snauveronika
 
25.05.2018
Kari Kvandal
Låte (Odda, Hordaland)
24.05.2018 Blomstring skrubbær
25.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
15.05.2018 Blomstring skogstjerne
24.05.2018 Blomstring rødkløver
22.05.2018 Blomstring myske
08.05.2018 Blomstring markjordbær
24.05.2018 Blomstring liljekonvall
25.05.2018 Blomstring enghumleblom
 
23.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2018 Blomstring tyttebær
23.05.2018 Blomstring trollhegg
21.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
21.05.2018 Blomstring kristtorn
22.05.2018 Blomstring jordnøtt
23.05.2018 Første observasjon hoggorm
22.05.2018 Blomstring duskmyrull
 
19.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
17.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
17.05.2018 Blomstring eple
18.05.2018 Blomstring engtjæreblom
 
18.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
17.05.2018 Blomstring åkermarikåpe
18.05.2018 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2018 Blomstring smalkjempe
18.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
18.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
18.05.2018 Blomstring ramsløk
17.05.2018 Sang for første gang hagesanger
 
15.05.2018
Ottar Sætre
Dyrkorn (Stordal, Møre og Romsdal)
15.05.2018 Blomstring tyttebær
15.05.2018 Blomstring tiriltunge
15.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
15.05.2018 Blomstring reinrose
15.05.2018 Blomstring myske
15.05.2018 Blomstring hundekjeks
15.05.2018 Blomstring gjerdevikke
06.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
06.06.2017 Blomstring småsyre
06.06.2017 Blomstring skogstorkenebb
06.06.2017 Blomstring jonsokkoll
06.06.2017 Blomstring ugrasarve
 
28.05.2017
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Oppland)
28.05.2017 Blomstring skogstorkenebb
24.05.2017 Blomstring rød jonsokblom
24.05.2017 Blomstring liljekonvall
12.05.2017 Blomstring korsknapp
24.05.2017 Blomstring jonsokkoll
12.05.2017 Blomstring hegg
28.05.2017 Blomstring ballblom
12.05.2017 Blomstring løvetannslekta
 
24.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.05.2017 Blomstring tveskjeggveronika
24.05.2017 Blomstring tettegras
24.05.2017 Blomstring skogstorkenebb
24.05.2017 Blomstring ramsløk
24.05.2017 Bladsprett (musøre) osp
24.05.2017 Blomstring kristtorn
 
1-15 av 52 siste»»