Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bjørg Vaage
Observatører:Bjørg Vaage
Område:Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
Dato:07.06.2023
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring04.06.2023


Art:Bier og humler (Apidae) 
Merknad:bie. veps kommer 6.5. 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2023


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)10.05.2023


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring08.04.2023


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:hann. Hunn kommer 4.4 
Fenofase:Ankomst23.03.2023


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring04.06.2023


Art:Fiolfamilien (Violaceae) 
Fenofase:Blomstring30.04.2023


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst25.04.2023


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst22.05.2023


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst18.04.2023


Art:Gullstjerne (Gagea lutea) 
Fenofase:Blomstring07.05.2023


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.04.2023


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring20.05.2023


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring15.04.2023


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2023


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring04.06.2023


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring17.05.2023


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst18.04.2023


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring25.05.2023


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst06.04.2023


Art:Korsknapp (Glechoma hederacea) 
Fenofase:Blomstring17.05.2023


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring24.05.2023


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.04.2023


Art:Liten kålsommerfugl (Pieris rapae) 
Fenofase:Voksenstadiet10.05.2023


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst09.05.2023


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring20.05.2023


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst14.05.2023


Art:Maigull (Chrysosplenium alternifolium) 
Fenofase:Blomstring11.05.2023


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring06.05.2023


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring20.05.2023


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst25.04.2023


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2023


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2023


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang20.03.2023


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst30.03.2023


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2023


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger22.04.2023


Art:Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) 
Fenofase:Voksenstadiet07.05.2023


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring25.05.2023


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring15.05.2023


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst27.03.2023


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Merknad:hann. Hunn kommer 7.5 
Fenofase:Ankomst05.05.2023


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:hann. Hunn kommer 26.3 
Fenofase:Ankomst20.03.2023


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang20.03.2023


Art:Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) 
Fenofase:Voksenstadiet07.05.2023


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring04.06.2023


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst27.05.2023


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring02.06.2023


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2023


Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris) 
Fenofase:Blomstring14.05.2023


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring05.05.2023