Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:19.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bleikveronika (Veronica serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring19.05.2022


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium) 
Fenofase:Blomstring19.05.2022


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2022


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang19.05.2022


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring19.05.2022


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring19.05.2022


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring19.05.2022


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2022