Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bjørg Vaage
Observatører:Bjørg Vaage
Område:Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
Dato:26.06.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring02.06.2022


Art:Blåklokke (Campanula rotundifolia) 
Fenofase:Blomstring18.06.2022


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring24.03.2022


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:hunn 
Fenofase:Ankomst21.03.2022


Art:Engsmelle (Silene vulgaris) 
Fenofase:Blomstring18.06.2022


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring01.06.2022


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium) 
Merknad:ikke helt sikker på hvilken vikke det er 
Fenofase:Blomstring28.05.2022


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst20.04.2022


Art:Gullstjerne (Gagea lutea) 
Fenofase:Blomstring17.04.2022


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst16.05.2022


Art:Harerug (Bistorta vivipara) 
Fenofase:Blomstring06.06.2022


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.05.2022


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring28.05.2022


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring01.06.2022


Art:Korsknapp (Glechoma hederacea) 
Fenofase:Blomstring07.05.2022


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring18.05.2022


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst16.05.2022


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring29.04.2022


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Merknad:bær 18.6. 
Fenofase:Blomstring28.05.2022


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst26.04.2022


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Merknad:første observasjon hos oss 
Fenofase:Ankomst16.05.2022


Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare) 
Fenofase:Blomstring10.06.2022


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring01.06.2022


Art:Rødkløver (Trifolium pratense) 
Fenofase:Blomstring18.06.2022


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2022


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst20.04.2022


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2022


Art:Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2022


Art:Skogfiol (Viola riviniana) 
Merknad:usikker på type fiol 
Fenofase:Blomstring10.04.2022


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring28.05.2022


Art:Småsyre (Rumex acetosella) 
Fenofase:Blomstring02.06.2022


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst29.04.2022


Art:Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2022


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring28.05.2022


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring28.05.2022


Art:Tysbast (Daphne mezereum) 
Fenofase:Blomstring18.04.2022


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2022


Art:Vintererle (Motacilla cinerea) 
Fenofase:Ankomst19.04.2022


Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris) 
Fenofase:Blomstring07.05.2022


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring12.04.2022