Resultater

26.06.2021
Charlotte Bakke
Bjørntvedt (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
30.05.2021 Blomstring tiriltunge
15.06.2021
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
17.04.2021 Ankomst rødvingetrost
03.05.2021 Blomstring stemorsblom
24.04.2021 Ankomst stær
13.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2021 Sang for første gang svarttrost
13.06.2021 Voksenstadiet sørgekåpe
02.06.2021 Blomstring ballblom
28.03.2021 Blomstring blåveis
18.03.2021 Sang for første gang bokfink
13.06.2021 Ankomst dvergspett
31.05.2021 Blomstring enghumleblom
11.06.2021 Blomstring engsmelle
31.05.2021 Blomstring firblad
24.04.2021 Ankomst gråtrost
17.04.2021 Blomstring gullstjerne
07.06.2021 Blomstring harerug
20.05.2021 Bladsprett (musøre) hegg
30.03.2021 Blomstring hestehov
03.06.2021 Blomstring tiriltunge
03.06.2021 Blomstring hundekjeks
25.03.2021 Voksenstadiet husflue
12.06.2021 Blomstring hvitkløver
17.04.2021 Blomstring hvitveis
24.04.2021 Ankomst jernspurv
31.05.2021 Blomstring jonsokkoll
22.02.2021 Sang for første gang kjøttmeis
15.05.2021 Blomstring korsknapp
28.05.2021 Blomstring liljekonvall
20.04.2021 Ankomst linerle
13.05.2021 Ankomst løvsanger
02.05.2021 Blomstring marianøkleblom
19.05.2021 Blomstring markjordbær
15.04.2021 Blomstring marsfiol
08.06.2021 Blomstring prestekrage
07.03.2021 Ankomst ringdue
31.05.2021 Blomstring rød jonsokblom
12.06.2021 Blomstring rødkløver
01.04.2021 Ankomst rødstrupe
31.05.2021 Blomstring tveskjeggveronika
26.05.2021 Ankomst tårnseiler
15.05.2021 Blomstring vinterkarse
15.04.2021 Blomstring vårpengeurt
29.03.2021 Voksenstadiet bier og humler
25.03.2021 Voksenstadiet steinfluer
15.05.2021 Blomstring løvetannslekta
31.05.2021 Blomstring storkenebb
09.06.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
09.06.2021 Blomstring vårfloks
09.06.2021 Blomstring akeleie
08.06.2021 Blomstring liljekonvall
09.06.2021 Blomstring prestekrage
09.06.2021 Blomstring tiriltunge
30.05.2021
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
30.05.2021 Blomstring skogstjerne
30.05.2021 Ankomst steinskvett
30.05.2021 Blomstring tettegras
30.05.2021 Blomstring tiriltunge
28.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.05.2021 Blomstring stankstorkenebb
27.05.2021 Blomstring tiriltunge
23.05.2021
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
23.05.2021 Blomstring fjellmarikåpe
23.05.2021 Blomstring gjerdevikke
23.05.2021 Blomstring skogstorkenebb
23.05.2021 Blomstring tiriltunge
23.05.2021 Blomstring blåfjærslekta
23.05.2021 Blomstring Hieracium
23.05.2021 Blomstring vårmarihandslekta
31.05.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
31.05.2020 Blomstring fjærekoll
31.05.2020 Blomstring tveskjeggveronika
30.05.2020 Ankomst tårnseiler
31.05.2020 Blomstring bakketiriltunge
31.05.2020
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
31.05.2020 Blomstring skrubbær
31.05.2020 Blomstring tiriltunge
31.05.2020 Blomstring tettegrasslekta
25.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.05.2020 Blomstring tiriltunge
24.05.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
23.05.2020 Blomstring skogstjerne
23.05.2020 Blomstring tepperot
23.05.2020 Blomstring tiriltunge
23.05.2020 Blomstring engsoleie
11.05.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
11.05.2020 Blomstring tiriltunge
11.05.2020 Blomstring tveskjeggveronika
19.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.05.2019 Blomstring tiriltunge
15.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
15.05.2019 Blomstring tiriltunge
01.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
01.05.2019 Blomstring rød jonsokblom
01.05.2019 Blomstring skogfiol
01.05.2019 Blomstring tiriltunge
29.04.2019
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
29.04.2019 Blomstring gjerdevikke
29.04.2019 Blomstring hvitsoleie
29.04.2019 Blomstring myske
29.04.2019 Blomstring smalkjempe
29.04.2019 Blomstring tiriltunge
29.04.2019 Blomstring tyttebær
29.04.2019 Voksenstadiet perlemorvinger
1 - 15 av 58 siste»»