Hopp til hovedinnhold

Resultater

03.05.2013
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
22.04.2013 Ankomst linerle
04.04.2013 Ankomst bokfink
18.03.2013 Ankomst tjeld
18.03.2013 Ankomst stær
26.04.2013 Ankomst rørsanger
28.04.2013 Ankomst gråtrost
29.04.2013 Ankomst ringtrost
04.04.2013 Ankomst bjørkefink
09.04.2013 Ankomst småspove
28.04.2013 Ankomst rødvingetrost
09.04.2013 Ankomst snøspurv
29.04.2013 Ankomst hagesanger
28.04.2013 Ankomst tornirisk
27.04.2013 Ankomst sivsanger
30.04.2012
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
24.04.2012 Blomstring hvitveis
26.04.2012 Voksenstadiet humler
30.04.2012
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
28.04.2012 Ankomst linerle
20.04.2012 Ankomst vipe
22.04.2012 Ankomst bjørkefink
25.04.2012 Ankomst rørsanger
24.04.2012 Ankomst rødvingetrost
24.04.2012 Ankomst gråtrost
24.04.2012 Ankomst ringtrost
25.04.2012 Ankomst grønnsisik
11.04.2012
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
05.04.2012 Ankomst småspove
11.04.2012
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
05.04.2012 Ankomst småspove
31.03.2012
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
31.03.2012 Ankomst bokfink
14.03.2012 Ankomst tjeld
17.03.2012 Ankomst stær
31.03.2012 Ankomst bjørkefink
26.03.2012 Ankomst gulspurv
01.03.2012 Ankomst svarttrost