Resultater

17.06.2021
Rolf Eric Seljevold
Flostrand (Rana, Nordland)
27.05.2021 Ankomst gjøk
09.05.2021 Ankomst linerle
12.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
11.06.2021
Paal-Magnus Solvang
Flagghaugen (Lødingen, Nordland)
11.06.2021 Ankomst laksand
27.05.2021
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
27.05.2021 Ankomst stær
25.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
24.05.2021 Ankomst rødnebbterne
24.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
21.05.2021 Ankomst gjøk
24.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.05.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
24.05.2021 Ankomst storlom
17.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
17.05.2021 Ankomst heipiplerke
17.05.2021
Bård Johan Olsen
Straumfjord (Steigen, Nordland)
15.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
16.05.2021 Ankomst brunnakke
15.05.2021 Ankomst krikkand
16.05.2021 Ankomst strandsnipe
15.05.2021
Ketil Skommo
Skomo (Brønnøy, Nordland)
22.04.2021 Ankomst fossekall
15.05.2021
Ketil Skommo
Skomo (Brønnøy, Nordland)
15.05.2021 Ankomst linerle
08.05.2021 Ankomst ringtrost
14.04.2021 Ankomst stær
14.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
15.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
14.05.2021 Blomstring hvitveis
15.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
12.05.2021 Ankomst enkeltbekkasin
12.05.2021 Ankomst fjellvåk
15.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
15.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
13.05.2021
Birgit Kværnø
Nesveien 37, 8220 Røsvik (Sørfold, Nordland)
10.05.2021 Ankomst heilo
10.05.2021 Sang for første gang heilo
10.05.2021 Ankomst linerle
13.05.2021 Ankomst låvesvale
1 - 15 av 2 084 siste»»