Resultater

Rapportør:Kent Lennart Vassdal
Observatører:Kent Lennart Vassdal
Område:Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
Dato:30.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst22.04.2012


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2012


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2012


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst28.04.2012


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2012


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2012


Art:Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2012


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2012