Resultater

Rapportør:Kent Lennart Vassdal
Observatører:Kent Lennart Vassdal
Område:Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
Dato:03.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst04.04.2013


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst04.04.2013


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst28.04.2013


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst29.04.2013


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst22.04.2013


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2013


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2013


Art:Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2013


Art:Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2013


Art:Småspove (Numenius phaeopus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2013


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst09.04.2013


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst18.03.2013


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2013


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst28.04.2013