Resultater

05.03.2020
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
05.03.2020 Ankomst gråtrost
15.06.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.06.2017 Ankomst gråsisik
13.06.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
13.06.2017 Ankomst låvesvale
10.06.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
09.06.2017 Ankomst rugde
07.06.2017 Bladsprett (musøre) bjørk
05.06.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.06.2017 Ankomst løvsanger
01.06.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
01.06.2017 Reirbygging fiskemåke
31.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.01.2017 Ankomst svarttrost
31.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
13.05.2015 Ankomst svarthvit fluesnapper
06.05.2015 Ankomst rødvingetrost
15.05.2015 Ankomst rødstjert
15.05.2015 Ankomst kjernebiter
14.05.2015 Ankomst heilo
14.05.2015 Ankomst fjelljo
14.05.2015 Ankomst bokfink
09.05.2015 Ankomst bjørkefink
26.07.2015 Ankomst tranefugler
31.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
31.05.2017 Ankomst fjellvåk
31.05.2017
Trond Helge Jensen
Strand Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
 
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
27.05.2017 Sang for første gang gjøk
27.05.2017 Ankomst gjøk
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
27.05.2017 Gåsunger selje
10.04.2017 Ankomst ringdue
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2017 Ankomst tyvjo
04.02.2017 Ankomst storspove
10.04.2017 Ankomst storlom
20.05.2017 Ankomst ringtrost
30.05.2017 Ankomst måltrost
30.05.2017 Ankomst heipiplerke
18.05.2017 Blomstring hagenøkleblom
30.05.2017 Ankomst gransanger
15.04.2017 Ankomst fjæreplytt
26.05.2017 Voksenstadiet humler
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
20.05.2017 Reirbygging tjeld
16.03.2017 Ankomst tjeld
23.01.2017 Ankomst svartstrupetrost
17.05.2017 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2017 Ankomst snøspurv
12.05.2017 Ankomst sivspurv
09.05.2017 Sang for første gang rødvingetrost
03.05.2017 Ankomst rødvingetrost
15.05.2017 Ankomst rødstilk
24.05.2017 Ankomst rødnebbterne
14.05.2017 Ankomst linerle
09.05.2017 Ankomst jernspurv
20.05.2017 Ankomst heilo
20.05.2017 Reirbygging gråtrost
05.05.2017 Ankomst gråtrost
04.04.2017 Ankomst grågås
03.03.2017 Ankomst grønnsisik
05.04.2017 Ankomst fiskemåke
15.05.2017 Ankomst enkeltbekkasin
26.04.2017 Ankomst bokfink
20.05.2017 Ankomst bjørkefink
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.03.2016 Ankomst tjeld
15.05.2016 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.05.2016 Ankomst rødvingetrost
20.05.2016 Ankomst rødnebbterne
13.05.2016 Ankomst ringtrost
23.05.2016 Ankomst ringdue
05.05.2016 Ankomst nøtteskrike
23.05.2016 Ankomst løvsanger
02.05.2016 Ankomst linerle
19.05.2016 Ankomst heilo
01.05.2016 Ankomst gråtrost
15.04.2016 Ankomst grågås
22.05.2016 Ankomst gjøk
04.04.2016 Ankomst fiskemåke
06.05.2016 Ankomst enkeltbekkasin
18.05.2016 Ankomst bjørkefink
1-15 av 99 siste»»