Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:30.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst20.05.2017


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst26.04.2017


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst15.05.2017


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst05.04.2017


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst04.04.2017


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst05.05.2017


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Reirbygging20.05.2017


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst03.03.2017


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst20.05.2017


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst09.05.2017


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.05.2017


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst24.05.2017


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2017


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst03.05.2017


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Sang for første gang09.05.2017


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst12.05.2017


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst30.03.2017


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst17.05.2017


Art:Svartstrupetrost (Turdus atrogularis) 
Fenofase:Ankomst23.01.2017


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst16.03.2017


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Reirbygging20.05.2017