Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:30.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fjæreplytt (Calidris maritima) 
Fenofase:Ankomst15.04.2017


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst30.05.2017


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring18.05.2017


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst30.05.2017


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet26.05.2017


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst30.05.2017


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst20.05.2017


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst10.04.2017


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst04.02.2017


Art:Tyvjo (Stercorarius parasiticus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2017