Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:30.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst18.05.2016


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst06.05.2016


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst04.04.2016


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2016


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst15.04.2016


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst01.05.2016


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst19.05.2016


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst02.05.2016


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2016


Art:Nøtteskrike (Garrulus glandarius) 
Fenofase:Ankomst05.05.2016


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2016


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst13.05.2016


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst20.05.2016


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2016


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst15.05.2016


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2016