Hopp til hovedinnhold

Resultater

14.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
13.05.2007 Ankomst blåstrupe
13.05.2007 Ankomst tornsanger
13.05.2007 Ankomst taksvale
13.05.2007 Ankomst smålom
12.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
11.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst rødstilk
11.05.2007 Ankomst brunnakke
11.05.2007 Ankomst dobbeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst gulerle
09.05.2007 Ankomst storspove
07.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
07.05.2007 Blomstring konvallfamilien
07.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
03.05.2007 Ankomst munk
07.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
03.05.2007 Ankomst låvesvale
03.05.2007 Ankomst buskskvett
03.05.2007 Ankomst trepiplerke
03.05.2007 Ankomst sildemåke
03.05.2007 Ankomst strandsnipe
03.05.2007 Ankomst grønnsisik
04.05.2007 Ankomst gransanger
03.05.2007 Ankomst rødstrupe
06.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
05.05.2007 Blomstring skogfiol
06.05.2007 Blomstring engkarse
05.05.2007 Voksenstadiet årevinger
06.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
06.05.2007 Blomstring alm
05.05.2007 Blomstring korsved
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
02.05.2007 Voksenstadiet planteveps
02.05.2007 Voksenstadiet teger
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
02.05.2007 Blomstring markjordbær
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
01.05.2007 Ankomst trane
01.05.2007 Ankomst tårnfalk
01.05.2007 Ankomst fiskeørn
01.05.2007 Ankomst kaie
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
30.04.2007 Voksenstadiet dagpåfugløye
01.05.2007 Ankomst storlom
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
29.04.2007 Ankomst sanglerke
26.04.2007 Ankomst måltrost
26.04.2007 Ankomst svarttrost
29.04.2007 Ankomst lappspurv
29.04.2007 Ankomst heilo
26.04.2007 Ankomst ringtrost
26.04.2007 Ankomst bergirisk
26.04.2007 Ankomst steinskvett
26.04.2007 Ankomst dvergfalk
29.04.2007 Voksenstadiet neslesommerfugl
01.05.2007 Voksenstadiet sørgekåpe
01.05.2007 Voksenstadiet dagpåfugløye
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Isdalen (Eidfjord, Vestland)
01.05.2007 Ankomst gråtrost
01.05.2007 Ankomst rødvingetrost
01.05.2007 Ankomst sivspurv
01.05.2007 Ankomst tårnfalk
01.05.2007 Ankomst heipiplerke
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
30.04.2007 Ankomst toppand
01.05.2007 Ankomst fiskemåke
01.05.2007 Ankomst rødstjert
27.04.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
27.04.2007 Voksenstadiet aurorasommerfugl
27.04.2007 Voksenstadiet hvit c
27.04.2007 Voksenstadiet to-prikket marihøne
1 - 15 av 30 siste»»